Envexosa e ruín. Ó descobrir a luminosidade de Sara, terá medo a perder o seu sitio e pasará a considerala a súa inimiga mortal. O seu obxetivo será perxudicala, tanto a ela como a Cosme, e conseguir que os despidan.
Tras estudiar Inxeniería Química, comezou no mundo do teatro hai dez anos e dende entón compaxina interpretacións teatrais con actuacións en cortometraxes e na televisión, onde participou en series como “O Faro”.
Comparte!Share on FacebookPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page